Curriculum Vitea

Cursussen

2024

43e VVL-congres (Vlaamse Vereniging van Logopedisten)

2024

Speech Disfluencies in Bilangual Speakers (online)

2023

Signaal Digitaal: Stottertherapieën voor kleuters in model gebracht

2023

Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een ASS

2022

Helping Parents Foster Self-Regulation in their Children Who Stutter (online)

2022

Vloeiendheid: 'State of the art'

2022

Introducing the 3E's: how to do speech therapy, IRL-style (online)

2022

ADHD & Children Who Stutter (online)

2022

Opleidingssymposium Stotteren: Hedendaagse inzichten en benaderingen

2021

Flyency Plus: Cases for Understanding Clients With Fluency Disorders and Concomitant Diagnoses

2021

Spraakontwikkelingsdyspraxie: bekend of gekend?

2021

Klinkers en complex PROMPT’s

2021

PROMPT: casuïstiek

2020

7th European Symposium on Fluency Disorders 

2019

Basiscursus: RESTART-DCM

2018

PROMPT 2: van techniek naar interventie

2018

Presymposium workshop: A Constructivist Framework for Counseling with Persons Who Stutter

2018

Mini-KIDS - Directe stottertherapie bij jonge stotterende kinderen van 2 tot 6 jaar

2018

6th European Symposium on Fluency Disorders

2017

Narrative practices with people who stutter

2017

Basiscursus PROMPT

2017

ACT in actie: Acceptance and Commitment Therapy 

2016

KiddyCAT, CAT en BigCAT: assessment en therapeutische implicaties van spraakgeassocieerde attitude bij stotteren

2016

De psychosociale weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken met de methode ‘Ho, tot hier en niet verder…!'

2015

Stottertherapie in een multidisiplinaire setting: stotteren en ... 

2015

Minicursus ‘ontwerpen van een oudercursus in de logopedie’

2015

Hoe werken met ouders van stotterende kinderen?

STAGE NA OPLEIDING

2015.02.09 – 2015.06.22

Oudercursus: begeleiding van stotterende kinderen (Logos, Antwerpen)

2014.10.20 – 2014.10.31

Intensive group therapy for children who stammer aged 10-14 (Michael Palin Centre, Londen)

Intervisie

2016 - 2020 

Intervisie van stottertherapeuten (Artevelde Hogeschool)

2023 - heden

Intervisie van stottertherapeuten (Artevelde Hogeschool)

OPLEIDING

2010 - 2014

Professionele bachelor in de logopedie

2014 - 2015

European Stuttering Specialization 

Publicaties

2023

Villa Babbelmond (psycho-educatietool)

2016

De woordenwolkjesmachine (prentenboek)