Praktisch

Je kan bij ons terecht op eigen initiatief of na doorverwijzing. Een onderzoek start steeds met een intake. In dit verkennend gesprek wordt de hulpvraag uitgeklaard en krijgt het onderzoek vorm. Daarna volgt het eigenlijke onderzoek waarbij de aanmeldingsproblematiek in al zijn facetten in kaart wordt gebracht. Tot slot volgt er een adviesgesprek. Hierin wordt bekeken of begeleiding zinvol is en hoe deze er concreet gaat uitzien.


Een onderzoek bestaat dus uit minimaal 3 contactmomenten:

- intake

- onderzoek

- advies 


Therapie start indien nodig zo snel mogelijk op. Bij kinderen is therapie op school niet mogelijk, gezien de ouderbetrokkenheid bij stottertherapie zeer belangrijk is.