Infobrochures stotteren


Algemene informatie:

      x verwijzers 


Informatie voor ouders:

      x peuters en kleuters 


Informatie voor leerkrachten:

      x kleuteronderwijs

      x lager onderwijs

      x secundair onderwijs


Nood aan info over stotteren in een andere taal? Bekijk de folders van het Stotterfonds.


Infobrochure selectief mutisme


Algemene info voor ouders en omgeving

vind je hier.